Wat biedt UniqZorg?

Veel! Door mijn medische achtergrond ken ik de routes binnen de gezondheidszorg. Van de taal van specialisten, ziekenhuizen en instanties naar het beheer van PGB en alles wat daarbij komt kijken. Van het uitzoeken waar en vooral bij wie je moet zijn voor bepaalde hulpvragen tot het samenstellen van een goed zorgteam, van medisch specialisten, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste, verpleegkundigen et cetera.


Ik ben aangsloten bij het Netwerk Integrale Kindzorg Zuidoost Nederland(NIK). Het NIK Zuidoost is een netwerk van ervaren (zorg)professionals speciaal voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Verder heb ik brede contacten binnen het ' Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg' .


Ik kan jullie in verbinding brengen met de juiste zorgverleners en daarbij ook bemiddelen en ondersteunen en/of aanwezig zijn bij gesprekken. Alles met als doel dat jullie kind de beste zorg krijgt en centraal staat.UniqZorg biedt onder meer hulp bij:


Praktische begeleiding

 • Verzamelen en ordenen van de juiste informatie

 • Praktische tips bij alle zorg rondom je kind

 • Samen kijken naar hoe we de medische zorg rondom je zieke kind zo goed mogelijk kunnen organiseren

 • Het samenstellen van een zo op elkaar afgestemd mogelijk zorgteam

 • Meedenken als het gaat om de zorg voor evt. broers- en of zussen

 • Bieden van (palliatieve) kindzorg (verpleging)

 • Het bieden van ondersteuning bij de overstap van een ziekenhuisopname, naar huis

 • Ondersteuning bij combinatieproblemen arbeid en zorg (verlofmogelijkheden of flexibel werken)

 • Ondersteuning bieden bij gesprekken met je/ jullie werkgever

 • Ondersteuning bieden bij ziekenhuisbezoeken

 • Het organiseren van alles betreffende medicatie (giften/ bestellen/ aftekenlijsten/ contact met apotheek)

 • Het helpen opzetten van een gedegen rapportage

 • Het helpen opzetten van een goede administratie


Aanvraagprocedures

 • Begeleiding bieden bij het hele PGB traject en waar nodig, doorverwijzen naar de juiste personen

 • Begeleiding bij de voorbereiding van een indicatiegesprek voor de CIZ of WMO

 • Aanvragen van hulpmiddelen

 • Aanvragen en meedenken m.b.t. aanpassingen in huis

 • Het begeleiden van de aanvraagprocedure voor het regelen van een woonzorgunit

 • Bemiddelen in geval van conflicten met bijvoorbeeld overheidsinstanties


Ik verzorg geen indicaties en herindicaties maar kan wel doorverwijzen naar indicatiestellers.


Verpleging

 • Het verlenen van (palliatieve) verpleegkundige (kind)zorg

 • Indien gewenst, kan ik meegaan naar artsengesprekken in het ziekenhuis. Uiteraard kan ik dan ook, mochten ouders alleen met de arts in gesprek willen gaan, zorgdragen voor het zieke kind. Op die manier kunnen ouders rustig in gesprek gaan met de arts terwijl de medische zorg gewaarborgd wordt.


Financiële administratie

 • Informatie geven en evt doorverwijzen met betrekking tot welke zorg er mogelijk is en in welke financieringsvorm: Zorg In Natura (ZIN), Persoonsgebonden Budget (PGB) of WLZ

 • Het helpen opmaken van zorgcontracten

 • Ondersteuning bij PGB-administratie

 • Hulp bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften m.b.t. afwijzing WMO, zorgverzekeraar

 • Contact opnemen en onderhouden met de verschillende instanties zoals gemeenten, CAK, maar ook leveranciers van bv hulpmiddelen en apotheek


Andere vraag? Neem gerust contact op: 06 - 233 55 097.


Wat biedt UniqZorg nog meer?

Ik ben verbonden aan de HAN (Hogeschool Arnhem- Nijmegen) en Hogeschool VIAA in Zwolle als (gast) docent.

Daarnaast geef ik lezingen om mijn ervaring te delen. Daarnaast weet ik als oncologieverpleegkundige ook veel over palliatieve zorg.

Zowel bij volwassen, als kinderen.


Mocht u interesse hebben in een lezing, neem gerust contact op.