Waarom UniqZorg?

 

Zorg, advies, begeleiding en verpleging op maat.

 

Voor gezinnen en professionals die zorgdragen voor kinderen

met een

complex ziektebeeld.


Als je kind ernstig ziek is dan heeft dat een enorme impact op jou, je partner en op het hele gezin. UniqZorg is er speciaal voor gezinnen die een kind hebben met een complex ziektebeeld.

Bij een ernstig ziek kind is er meestal sprake van problematiek op meerdere vlakken. Als ouder(s) moet je van alles, ben je veel tijd kwijt met regelzaken. Vaak loopt er veel tegelijk, zoals de procedures rondom persoonsgebonden budget (PGB), woonaanpassing(en), aanvraag van hulpmiddelen, maar ook het voeren van artsengesprekken met daarnaast de zorg en/of verpleging voor je kind.

 

"UniqZorg luistert naar behoeften en biedt hulp daar waar 't het hardst nodig is"

 

Je hele leven staat tijdens deze heftige periode op z’n kop. Je hebt met veel emoties te maken, zoals onzekerheid en verdiet. Veel ouders zoeken houvast en willen een zo normaal mogelijk leven voor hun kind, maar ook voor zichzelf en de rest van hun gezin. Naast deze intensieve zorg, zijn er ook andere zaken waar je tijd en aandacht aan wil geven. Als partner, ouder van een ander kind(eren), werknemer, etc. De tijd die alle zorg en regelzaken voor je zieke kind vergt, gaat ten koste van de tijd met je kind en het samenzijn met je kind, maar ook van je gezinsleven. Naast het bieden van verpleegkundige zorg kanUniqZorg een deel van alle regelzaken uit handen nemen. Ik luister naar jullie behoeften en bied hulp daar waar 't het hardst nodig is.


Mijn dochtertje Benthe was ernstig ziek. Zij leed jaren aan een progressieve stofwisselingsziekte, NCL type 2 om precies te zijn. Zij is inmiddels overleden. De kennis en ervaring die ik tijdens deze periode opgedaan heb wil ik inzetten. Benthe inspireert mij nog iedere dag om andere gezinnen op weg te helpen.


"UniqZorg luistert naar behoeften en biedt hulp daar waar 't het hardst nodig is"