Hogestraat 43 6953 AR |  merlijn@uniq-zorg.nl |  06 - 233 55 097

Hogestraat 43 6953AR |  merlijn@uniq-zorg.nl |  06-23355097


Als netwerklid ben ik aangesloten bij het NIK.


Het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Zuidoost is een netwerk van ervaren (zorg)professionals speciaal voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Binnen het NIK is de netwerkcoördinator het eerste aanspreekpunt voor ouders en (zorg)professionals.


Wat doet het NIK voor ouders en (zorg)professionals?

  • Ondersteunt een gezin bij het organiseren van zorg.
  • Luistert naar alle vragen die een gezin bezighoudt en denkt mee.
  • Geeft advies over allerlei praktische zaken, zoals waar een gezin terecht kan in de gemeente voor speciale hulp.
  • Helpt een gezin keuzes te verhelderen en denkt mee in mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld hoe een gezin de zorg kan afstemmen op de gezinssituatie en werk.
  • Stimuleert de afstemming tussen alle (zorg)professionals die betrokken of nodig zijn voor een gezin.


Samen met het NIK krijgen en behouden gezinnen de regie over hun eigen situatie. Zo komt er meer rust en balans in het gezin.


Kijk voor meer informatie op www.nikzuidoost.nl of neem contact op met info@nikzuidoost.nl.

NIK


Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg zet zich in voor verbetering van de kwaliteit van kinderpalliatieve zorg en duurzame inbedding in het Nederlandse zorgsysteem.


Elk ziek kind heeft het fundamentele recht op kindgerichte zorg en indien nodig op palliatieve zorg. Kinderpalliatieve zorg is zorg voor kinderen die een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening hebben en hun gezin, vanaf het moment dat de diagnose gesteld wordt.


Naar schatting komen in Nederland tussen de 5.000-7.000 kinderen en hun gezinnen in aanmerking voor enige vorm van kinderpalliatieve zorg.


Meer informatie is te vinden op: www.kinderpalliatief.nl.


De vereniging voor kinderen met een stofwisselingsziekte is er voor mensen met alle soorten erfelijke stofwisselingsziekten of metabole ziekten. Zij zijn er voor jou als je met een stofwisselingsziekte te maken hebt. Als patiënt als ouder van een patiënt, maar ook als leerkracht of als opa/oma of tante/oom.


Ik zit in de richtlijnencommissie bij de vereniging voor kinderen met een stofwisselingsziekte zodat ik me beter in kan zetten voor (nog) betere kinderpalliatieve zorg.

VKS


Als (gast) docent ben ik verbonden aan de HAN .

HANAls (gast) docent ben ik verbonden aan de VIAA Hogeschool in Zwolle.